Monitoring wizyjny Drukuj

Rozwój monitoringu wizyjnego w ostatnich latach znacznie się nasilił, spowodowane jest to dostępnością rejestratorów w atrakcyjnej cenie jak również ciągle rosnącą jakością kamer. Wykorzystując możliwości zdalnego podglądu przy pomocy internetu użytkownik ma możliwość oglądać w czasie rzeczywistym obraz z kamer jak również dokonywać zapisu na lokalnym komputerze. Zdalny monitoring to nie tylko zabawa ale przede wszystkim nadzór i ochrona mienia, który znacznie ułatwia nam współczesna technika. Jakość oglądanego obrazu na zdalnym komputerze zależy od jakości zainstalowanych komponentów wchodzących w skład monitoringu, oraz przepustowości łącza do internetu tak aby obraz z rejestratora mógł być wysłany z maksymalną jakością. Najwyższą jakość oglądanego zdalnie obrazu z monitoringu mogą zapewnić tylko łącza symetryczne, które posiadają stały publiczny adres IP. Realizacja projektów zabezpieczenia mienia jak i monitoringu wizyjnego zajmuje się firma SkyWawe (www.skywave.pl), która posiada stosowne koncesje i licencje na wykonywanie w/w czynności. Chcąc mieć swój wkład w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, abonenci sieci MetroLan posiadający instalację monitoringu wizyjnego zainstalowanego i konserwowanego przez SkyWave otrzymają łącze symetryczne w promocyjnej cenie. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze warto wydać na konserwacje monitoringu czy instalację systemu alarmowego co w znacznym stopniu podniesie poziom bezpieczeństwa.